خبر فوری

دفتر امام جمعه شهرستان نائین

صبح روز شنبه مورخ 1393/08/04 در محل دفتر امام جمعه محترم جلسه ستاد یادواره شهدای طلبه و روحانی برگزار شد.